Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Porozumienie na rzecz czystego powietrza

My, niżej podpisani,

będąc głęboko przekonani, że jakość powietrza jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na nasze zdrowie i komfort życia oraz że czyste powietrze jest dobrem wspólnym oddziałującym pośrednio na możliwości rozwoju cywilizacyjnego Polski,

świadomi jesteśmy, że:

- wszyscy odpowiadamy za jakość powietrza w naszym kraju;
- tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu mieszkańców, przedstawicieli rządu i samorządów, organizacji pozarządowych oraz świata nauki i przemysłu będziemy w stanie skutecznie ograniczać zanieczyszczenie powietrza;
- konieczne jest podjęcie starannie zaplanowanych, skoordynowanych na wszystkich szczeblach, kompleksowych i skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza;
- niezbędne jest prowadzenie programów informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza.

Wobec powyższego deklarujemy chęć współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.
Jeśli chcesz podpisać się pod porozumieniem, wprowadź swoje dane.
Imię i nazwisko
Firma
Miasto
Adres e-mail
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
TAK
Wyrażam zgodę na opublikowanie podanych przeze mnie danych.
TAK NIE


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .